Hizmet Birimleri

Halkla İlişkiler Şubesi

Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler Şubesi, halkımızdan gelen taleplerin karşılanması, önerileri ve isteklerin not edilip değerlendirme için ilgili birimlere iletilmesi ve kenti ilgilendiren her türlü sorunun çözülmesi için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Birim için hazırlanmış özel bilgisayar programı aracılığıyla, halkımızdan gelen tüm öneri, istek ve şikâyetler personelimiz tarafından kaydedilmekte ve anında ilgili birime iletilerek sonuçlanıncaya kadar takip edilmektedir. Birimlerden gelen sonuçlar doğrultusunda, vatandaşlarımıza geri dönüş sağlanmaktadır. Halkla ilişkiler şubemize, 1823 numaralı telefondan ulaşarak anında destek alabilirsiniz.

Halkla İlişkiler Şubemize ulaşarak;

 • Şikâyet, öneri ve taleplerinizi iletebilir,
 • Belediyemizin düzenlediği bütün etkinlik, duyuru ve haberleri öğrenebilirsiniz.

Temizlik Şubesi

Gazimağusa Belediyesi Temizlik Şubesi, temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturarak kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın bu hizmetten sürekli olarak faydalanmasını sağlamak için çalışmaktadır. Kentimizde temiz çevrenin kalıcılığını sağlamak adına, çevreyi bilinçsizce kirletenleri 630 0 500 numaralı telefonu arayarak bildirebilirsiniz.

Temizlik Şubemiz;

 • Belediye sınırları içindeki yerleşim alanlarında üretilen günlük kentsel atıkları toplayarak çöp biriktirme yerine taşıma,
 • Cadde ve sokakları süpürme suretiyle sürekli olarak temiz tutma,
 • Pazar yerlerinin temizliğini yapma, biriken artık ve atıkları kaldırma,
 • Doğal afetle karşılaşıldığında, oluşabilecek su baskınlarının önlenmesi ve bertaraf edilmesinde diğer kuruluşlara yardımcı olma,
 • Temizlik hizmetlerini mevsimlere göre oluşturacak bir plan ve program dâhilinde yürütme görevini yürütmektedir.

Sağlık Şubesi

Gazimağusa Belediyesi Sağlık Şubesi, halkımızın sağlığını korumak adına haşere ilaçlama, kent genelindeki iş yerlerinin gıda denetimlerini yapma ve sokak hayvanlarının gerekli bakım, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirilmesini gerçekleştirmek için çalışmaktadır. Sağlık Şubesi’nin görevleri arasında, belediyeye ait mezbahanın yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermelerini sağlamak, veterinerlik iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve mezarlık ve cenazelerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamakta yer almaktadır.

Gazimağusa Sağlık Şubesi, bünyesinde 2 birimi barındırmaktadır:

 • Mezbaha

Gazimağusa Belediyesi Mezbaha ekipleri, sağlık denetimleri konusunda etkin çalışmalar yürütmekle görevlidir.

Küçükbaş ve Büyükbaş hayvanlarda ortaya çıkması muhtemel özellikle Ekinekok ve diğer hastalıklar için ciddi bir kontrol noktası olan Mezhaba ekipleri, etkin kontrolleri sürekli olarak gerçekleştirmektedir.

Gazimağusa Belediyesi Mezbaha ekipleri aşağıdaki görevleri üstlenmektedirler:

 • Belediye  sınırları içerisinde satılacak büyükbaş ve küçükbaş et ürünleri için hayvan kesim işlemleri,
 • Kesime gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların Veteriner Hekim kontrolünde premortem muayenelerini (kesim öncesi, kesim ve kesim sonrası muayeneleri) yaparak hijyenik şartlarda elde edilmiş güvenilir gıdayı halkın tüketimine arz etmek,
 • Kurban bayramında halkın kurban kesim ihtiyacını karşılamak için örnek kesim yerleri kurularak buralarda kesici ve parçalayıcı personelle hizmet vermek, halkın kurban vecibesini hijyen koşulları altında, huzurlu bir şekilde yerine getirmesini sağlamak,
 • Kesimden sonra et satış noktalarına karkas etlerin hijyenik şartlarda naklini sağlamak,
 • Mezbaha atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini sağlamak.
 • Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi

Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, kentimizde yaşayan köpeklerin barınak bünyesinde sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamalarını ve ömürlük yuvalarına sahiplendirilmelerini sağlamak adına yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

Su İşleri Şubesi

Gazimağusa Belediyesi Su İşleri Şubesi, kentimizde halkın sağlıklı bir şekilde içme ve kullanma suyu ile endüstri suyuna erişimini sağlamakla ilgili çok yönlü çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede şubenin görevleri:

 • Belediye sınırları içerisinde tüm vatandaşlara kesintisiz su sağlamak
 • Şehir şebekesinde gerekli bakımların yapılıp meydana gelen arızaların en kısa zamanda giderilmesini sağlamak.
 • Su depoları, su kuyuları ve diğer su tesissilerinin bakımını yapmak
 • Şebeke boru hatlarını yenilemek ve geliştirmek
 • Sayaç ve diğer arıza ihbarlarına en kısa zamanda müdahale edip tamirini yapmak
 • Gerekli koşulları yerine getiren yeni konut ve işyerlerine abone bağlantılarının yapılması
 • Suyun tasarruflu kullanılması için farkındalık yaratmak
 • Sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı tüketicilerimize ücretsiz veya indirimli su temin etmek

Proje Birimi

Gazimağusa Belediyesi Proje Birimi, Gazimağusalıların yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile projelerin geliştirilmesi, yürütülmesi ve takip edilmesi için çalışmaktadır.  Çağdaş bir kent ve kaliteli bir yaşam için birçok alanda çözümler geliştiren Proje Ekibi, kentin mevcut sorunlarına çözüm sağlamanın yanı sıra, halkın yararına olacak yenilikçi projeleri de ortaya koymaktadır.  

Bayındırlık Birimi

Bayındırlık Birimi, Gazimağusa’nın daha yaşanılır ve güzel bir kent olması adına gerekli olan tesislerin, çevre düzenlemesinin, yolların, kaldırım ve asfaltların oluşturulmasında ilk adım olarak projelerin tasarlanmasını sağlamakta ve bu projelerin teknik bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi için çalışmaktadır.

Kentimizin daha çağdaş bir görünüme sahip olması adına gerekli projelerin gerçekleştirilmesi de Bayındırlık Birimi’nin görevleri arasındadır.

İmar İşleri Birimi

İmar İşleri Biriminin başlıca görevleri, belediye sınırları içerisinde her tür yapılaşmayı, imarla ilgili yasalar, yönetmelikler, tüzükler ve emirnameler uyarınca denetlemek, ruhsatlandırmak; mevzuata aykırı olanlara yasal gereklerinin yapılmasını sağlamaktır.

İmar birimimiz ayrıca, 2019 yılından bu yana başlattığı yapı denetimleri projesi ile deprem riski ön gözlem hizmetini gerçekleştirmektedir. İnşaat Mühendisleri Odası ile imzalanan protokol kapsamında, Gazimağusa Belediyesi bünyesinde yapılmaya başlanan Hızlı Tarama Testi ile binaların yıkılmaya karşı yaklaşık risk oranını tespit etmektedir. Projenin esas amacı, yapılan binaların başlangıç aşamasında denetlenmesini de sağlamaktadır.

Park ve Bahçeler Şubesi

Park ve Bahçeler Şubesi, Gazimağusa’nın yeşil bir kent olması adına çalışmalar yapmaktadır. Kentteki ağaçların büyük kısmını ve kentin dört bir yanında parklara ekilen çiçekleri kendi bünyesinde bulunan seralarda yetiştirme görevini üstlenmektedir. Ayrıca kentte bulunan parkların ve belediyenin sorumluluk alanına dâhil olan alanların bakım, ağaçlandırma, budama, çiçeklendirme görevlerinin yerine getirilmesini sağlamaktadır.

Mali İşler Şubesi

Mali İşler Şubesi, Gazimağusa Belediyesi’nin ana gelirlerini oluşturan su, temizlik, aydınlatma ücretleri ile taşınmaz mal, meslek ve inşaat ruhsatı gibi vergilerin toplanmasından ve belediye ekonomisinin düzenlenmesinden sorumludur.

Belediyenin gelir ve gider dengesini de kontrol eden Mali İşler Şubesi, çeşitli alt birimleri ile mali konularda hizmet vermektedir.

Çarşı ve Tartı Hizmetleri Birimi

Çarşı ve Tartı Hizmetleri Birimi, halkın güvenli ve düzenli bir ortamda, eşit şartlarda alışveriş yapabilmesini sağlamak adına pazar yerlerini ve pazar yerlerinde kullanılan tartıları denetleme görevini üstlenmektedir.

Birim aynı zamanda, kent ekonomisinin önemli bir gelir kalemi olan Gazimağusa Limanı’nda yer alan bürosuyla, çeşitli hizmetlere imza atmaktadır.

Garaj (Bakım ve Onarım) Şubesi

Bakım ve Onarım Şubesi, Gazimağusa Belediyesi bünyesinde bulunan araç filosunun düzenli bir şekilde bakım ve onarımının yapılmasından ve belediyenin ihtiyaç duyduğu demir ve ahşap ürünlerin tedarik edilmesi adına kurulmuş olan dülger ve demirci atölyelerinde, üretim işlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu

Atatürk Gündüz Çocuk Bakım Evi ve Anaokulu, kentimizde ikamet eden çocuklar için, okul öncesi eğitim ve anaokulu eğitimleri verme görevini yürütmektedir.

Belediye bünyesinde yer alan eğitim yuvamızda, aylık olarak yapılan aile toplantılarıyla çocukların kişisel gelişimleri aileler ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Bünyesinde diyetisyen hizmetlerini de barındıran Atatürk Gündüz Çocuk Bakım Evi ve Anaokulu’nda, çocukların beslenme ihtiyaçlarına uygun haftalık beslenme programları doğrultusunda bir beslenme programı hazırlanmaktadır.

Kanalizasyon Şubesi

Kanalizasyon İşleri Şubesi, halk sağlığını ve çevreyi korumak adına, kentte üretilen atık suların toplanması ve arıtılması ve çevre ve ekonomiye geri kazandırılması görevini üstlenmektedir. Yaklaşık 58 km uzunluğundaki cazibeli ana kanalizasyon ağı 200 – 600 mm çapında HDPE koruge borulardan oluşmaktadır.

Atık Su Arıtma Tesisi 31000 kişi – 4100 m3/gün kapasitelidir (extended aeration with sludge digestion and effluent sand filtration). Arıtılmış su Ayluga / Freshwater Lake Göletine deşarj edilmektedir.

Kolluk Hizmetleri(Zabıta) Şubesi

Kolluk Hizmetleri Şubesi, kentte birçok alanın düzenlenmesi ve denetlenmesi adına faaliyet göstermektedir. Şubenin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi aşamasında teknik personel desteği sağlayarak, faaliyete geçecek işletmelerin teknik ve hijyenik şartlarının iyileştirilmelerini sağlamak.
 • Gıdalarla ilgili olarak vatandaşlardan gelen şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak.
 • Gıda ile ilgili konularda faaliyet gösteren değişik branşlardaki iş yerlerinin teknik ve hijyenik koşullarda iyileştirme çalışmalarını yapmak ve buna bağlı olarak gıda güvenliğinin maksimum düzeyde sağlanmasına yönelik; işyerlerini teşvik edici projeler hazırlamak, projelerin uygulanması ve uygulattırılmasını sağlamak.
 • Belediyeye ait meyve-sebze halleri, toptan satış yerleri ve soğuk hava depolarının teknik ve hijyenik şartlarının kontrolünü yapmak, buralarda bozulan ve imha edilecek gıda ile ilgili madde ve malzemeleri tutanakla tespit etmek.

Kültür Birimi

Kültür Birimi, kentte bulunan kursların, kültürel ve sanatsal aktivitelerin, kongrelerin, belediye bünyesinde gerçekleştirilen basın ve yayın işlerinin ve topluma dönük tüm aktivitelerin gerçekleştirilmesi adına çalışmaktadır.

Gazimağusa Belediyesi Kültür Birimi bünyesinde 3 farklı birim faaliyet göstermektedir:

 • Mağusa Gelişim Akademisi(Maraş ve Sakarya)

Bünyesinde konferans salonu, basketbol sahası, halı saha, tenis kortu, voleybol sahası, Robotik Atölyesi, jimnastik salonu gibi birçok etkinlik alanını barındıran Mağusa Gelişim Akademisi, halkın sanat, kültür, eğitim ve spor alanında katılabileceği kursları ve etkinlikleri bünyesinde barındırmaktadır.

 • Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi (KÜKOM)

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı (KÜKOM), akademik, kültürel ve sosyal aktivitelerin gerçekleştirilmesi ve konferansların düzenlenmesi için hizmet vermektedir.

 • Basın Birimi

Basın Birimi, Gazimağusa Belediyesi bünyesinde aşağıdaki görevleri üstlenmektedir:

 • Basın kuruluşları ile belediye arasındaki haberleşme talep ve ihtiyaçları tespit etmek, planlamak ve koordinasyonu sağlamak.
 • Kent ile ilgili araştırmalar yaptırılması ve yapılmış çalışmalar arasında gerekli görülenlerin sosyal medya hesaplarında duyurulmasının sağlanması.
 • Gazete, dergi ve mevzuatla ilgili yayınlar, Başkanlık Makamının uygun göreceği diğer yayınların satın alınması.
 • Başkanlık Makamını ve belediye icraatlarının ve faaliyetlerinin kamera, fotoğraf ve gerekli teknik ekipmanlarla izlenmesi, derlemelerin görsel ve basının materyalleri haline getirilmesi.
 • Belediye çalışmaları hakkında halkı bilgilendirmek.
 • Toplantı, sempozyum, sunum vb. alanlarda düzenlenen toplantılara katılmak ve yayınlar yapmak.
Online Ödeme
English
× Merhaba,size nasıl yardımcı olabiliriz ?