Toplanan Araçlar

Belediyeler Yasasının 74’üncü Maddesinin 1’inci Fıkrası (G) bendine göre;

Belediyeye ait veya kamusal alanda 30 gün süre ile terkedilmiş, motorlu, motorsuz araç, araç parçaları ve taşınır eşyaların taşınması veya çekilmesinden sonra sahibi bulunamayan bahse konu eşyaların, tirajı yüksek bir yerel gazetede en az bir gün süre ile ilan edilerek duyurulur; ayrıca fotoğrafları çekilip belediyenin web sitesinde yayımlanır.

İlan edilmesine rağmen son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde araç ve/veya eşyanın alınmaması durumunda alınmayan araçlar ve/veya eşyalar, belediye tarafından hurda olarak açık artırma, kapalı zarf usulü veya bu yöntemlerde başarılı olunmaması halinde pazarlık usulü ile satılır ve bedeli belediyeye gelir olarak kaydedilir. Bu durumda mal sahibinin zarar ziyan ve/veya tazminat talep etme hakkı bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtilen hallerde, araç sahibinin araç satılmadan belediyeye müracaat etmesi halinde, çekici veya kaldırma masrafları, muhafaza masrafları ve ilan masrafları tahsil edildikten sonra, araç mal sahibine teslim edilir. Araç sahibinin masrafları ödemeyi kabul etmemesi halinde, araç satılarak masraflar tahsil edildikten sonra elde edilen gelir mal sahibine iade edilir.

Online Ödeme
Türkçe
× Merhaba,size nasıl yardımcı olabiliriz ?